Giai điệu buổi chiều

Quẩn quanh bên chồng sách báo cũ

Ngồi đếm giai điệu buổi chiều buông

…rí rách…

…rí rách…

 

Miên man dòng suy tư sợ hãi

buổi chiều nào cũng

…rí rách…

…rí rách…

 

Nghe khô khan lạc vào hoang mạc cô đơn

chân lạc đà bỏng rôm

cây xương rồng quắt queo vì khát nước

 

Nghe ướt át cơn mưa sình độc bộ

Trầy trật nghiêng oành oạch lối ngược dòng

 

Nghe hanh hao tiếng ho của mùa đông

đi lụ khụ qua  từng ô cửa sổ

cái áo rét lông cừu

…sập sình…

…sập sình…

 

Giai điệu buổi chiều vòng quay không lặng thinh

Lại miên man dòng suy tư sợ hãi…

…sợ hãi…

 

                                                                                          Bắc Sơn 24/11/2006.

 

Đặng Lâm Tú

                                                                                            (Gv Trường THCS và THPT   Bắc Sơn)