Sở GD&ĐT Quảng Bình tổ chức thành công Hội thi Cán bộ, giáo viên Thư viện giỏi cấp tỉnh năm 2013

Năm học 2012 – 2013, dưới sự chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ của sở GD&ĐT Quảng Bình, công tác thư viện ở các đơn vi trường học trên toàn tỉnh đã có những chuyển biến đáng kể. Việc đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ bạn đọc, bổ sung đầu sách các loại đã được các đơn vị quan tâm, chú trọng nhiều hơn. Các cán bộ thư viên đã có ý thức trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, cố gắng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu sách mới để thu hút cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia đọc sách.

Với mục đích nâng cao chất lượng hệ thống thư viện trường học, động viên, biểu dương những đóng góp, những sáng kiến kinh nghiệm có giá trị thực tiễn của CB,GVTV trường học, tạo điều kiện cho xã hội quan tâm đầu tư cho hoạt dộng TVTH, đồng thời thực hiện CV số 3499/BGD-ĐT-VP về việc tổ chức Hội thi cán bộ, giáo viên Thư viện giỏi cấp quốc gia lần thứ 4/2013, ngày 24/05/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công văn số 2295/SGDĐT-GDTrH về việc giới thiệu cán bộ, giáo viên dự xét tham gia Hội thi thư viện giỏi toàn quốc năm học 2013 – 2014, ngày 20/9/2013 của Sở GD&ĐT Quảng Bình. Sở GD&ĐT đã tổ chức  Hội thi CB, GVTV giỏi tỉnh Quảng Bình năm 2013.
Tham dự hội thi có 15 thí sinh là cán bộ, giáo viên là công tác thư viện ở các đơn vị trường học, trong đó có 06 cán bộ, giáo viên Tiểu học, 05 cán bộ giáo viên THCS và 04 cán bộ, giáo viên THPT. Các thí sinh lần lượt trải qua ba vòng thi:
Vòng 1: Sáng kiến kinh nghiệm: Các thí sinh nộp 01 bản sáng kiến kinh nghiệm cho Ban tổ chức. Các sáng kiến kinh nghiệm được rút ra từ tình hình thư viện trường học ở địa phương, nêu ra những chủ trương, giải pháp thiết thực, khả thi, đem lại hiệu quả cho công tác thư viện trường học.
Vòng 2: Thi lý thuyết: Nội dung thi bao gồm kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, sáng kiến kinh nghiệm liên quan tới công tác tổ chức hoạt động thư viện các đơn vị trường học; các tài liệu, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác thư viện trường học của Bộ GD&ĐT và của Sở Giáo dục và Đào tạo. Đề thi được ra dưới dạng các câu hỏi trắc nghiệm.
Vòng 3:  Thi thực hành: Thí sinh có thể lựa chọn một trong hai hình thức: giới thiệu sách hoặc điểm sách theo chủ đề. Giới thiệu sách hoặc điểm sách tham khảo nâng cao kiến thức các môn học hoặc nâng cao kiến thức nói chung. Khuyến khích thí sinh giới thiệu sách giáo dục kỹ năng sống, sách khoa học, lịch sử – địa lý. Sách sử dụng trong phần thi này phải là sách của thư viện, có nội dung cập nhật, có giá trị sử dụng cao, phù hợp với cấp học.

Kết quả sau ba vòng thi có 15 cán bộ, giáo viên được công nhận danh hiệu: “Cán bộ, giáo viên thư viện giỏi cấp tỉnh” năm 2013. Các cá nhân đạt giải cao trong Hội thi đó là:
Giải Nhất: Hoàng Thị Như Hoa Cán bộ thư viện trường TH Số 1 Đồng Sơn
Giải Nhì : Trương Thị Lệ Nga Cán bộ thư viện trường THPT Chuyên
Giải Ba: Phạm Thị Minh Luyến Cán bộ thư viện trường THCS Liên Thủy
Ba thí sinh trên sẻ tiếp tục tham dự Hội thi CB, GV Thư viện giỏi toàn quốc lần thứ 4/2013.